Het aantal vrouwen met een cardiovasculaire aandoening neemt toe en al langere tijd zijn cardiovasculaire ziekten de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Naast de bekende risicofactoren zoals roken, hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus, zijn er vrouwspecifieke factoren die het risico op cardiovasculaire aandoeningen beïnvloeden. Verschillende studies hebben aangetoond dat het hebben doorgemaakt van zwangerschapshypertensie of van een pre-eclampsie/HELLP syndroom belangrijke voorspellers zijn voor het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten op latere leeftijd [McDonald SD et al, 2008; Bellamy L et al, 2007; Ray JG et al, 2005; Irgens HU et al, 2001; Smith GSC et al, 2001; Wikström AK et al, 2005; Wilson BJ et al, 2005; Rodie VA et al, 2004; Wagner SJ et al, 2007; Williams D, 2004]. In dit artikel zullen wij de associatie tussen hypertensie in de zwangerschap en het verhoogde cardiovasculaire risico op latere leeftijd bespreken.