U ontvangt bij dit nummer van het  NTOG een samenvattingskaart van de richtlijn hyperbilirubinemie. Deze kaart is speciaal voor u als verloskundig hulpverlener ontwikkeld, om u te helpen bij de implementatie van deze richtlijn. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, met ondersteuning van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO), en met financiële steun van ZonMW in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). In deze publicatie gaan we in op het implementeren van een nieuwe richtlijn. Sinds september 2008 staat de multidisciplinaire richtlijn voor preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen op de website van de NVOG. Nadat de richtlijn door de desbetreffende beroepsgroepen was goedgekeurd, verscheen in 2009 in het  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel waarin de belangrijkste elementen inhoudelijk werden besproken. In de laatste alinea werd reeds aandacht besteed aan de implementatie: “Deze omvangrijke richtlijn (97 pagina’s) omvat aanbevelingen voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van pasgeborenen. De aanbevelingen staan verspreid in de richtlijn. Om de toepassing in de dagelijkse praktijk te optimaliseren is een implementatietraject gestart. Dat omvat een nieuwe rangschikking en gerichte verspreiding onder de verschillende zorgverleners van de voor hen relevante aanbevelingen, tabellen en grafieken. Verder hebben de opstellers voorstellen voor zorgprotocollen, onderwijsmodules en meetinstrumenten voor de kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.”