De diagnose en behandeling van pre-existente hypertensie en complicaties ten gevolge van hypertensie en pre-eclampsie tijdens de zwangerschap (zoals eclampsie en HEllp-syndroom) zijn buiten beschouwing gelaten.

Deze rubriek wordt geschreven door een wisselend duo van twee AIOS. Het achterliggende doel is om een discussie op gang te brengen welke mogelijk kan bijdragen tot meer consensus in regionale protocollen voortvloeiend uit landelijke richtlijnen.