Corine Verhoeven won op22 maart jl., tijdens het symposium‘Verloskundigen en nieuwe wetenschap’de Betty Huidekoperprijs.“Ik was echt verbaasd”, zo zegt zij.De onderzoeksprijs is beschikbaargesteld door de Stichting FrederikRuysch, is vernoemd naarmejuffrouw Bertie J. Huidekoper,de eerste verloskundige die wetenschappelijkonderzoek deed eneen universitaire aanstelling had.Zij ontwikkelde met professorKloosterman de beroemdeAmsterdamse groeicurven.