In Nederland verblijven naar schatting 75.000tot 185.000 illegalen. Een kwart tot een derdehiervan is vrouw. Jaarlijks worden er 1200 tot2000 baby’s van ouders zonder verblijfs -vergunning geboren. Uit een onderzoek vanhet Nivel blijkt dat in 2007 48% van de verloskundigepraktijken illegale cliënten heeftgehad [Veenema et al, 2009]. Dat is aanzienlijkmeer dan in huisartsenpraktijken. Van de doorhet Nivel onderzochte huisartsenpraktijkenhad “slechts” 31% illegale patiënten geholpen.Verloskundigen krijgen dus relatief vaak temaken met de wondere wereld van mensenrechten,zorgplichten, vreemdelingenproceduresen de speciale financieringsregeling voorillegale patiënten.