Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van de zwangerschap aangenomen door de leden van de NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na overleg en afstemming met de KNOV en is ontwikkeld namens de Werkgroep Foetale Echoscopie NVOG (WFE). Het heeft als doel een eenduidige zwangerschapsdatering te bewerkstelligen in de eerste, tweede en derde lijn. Met het protocol wordt beoogd het aantal interventies in de verloskunde verder te kunnen verlagen en het is van belang in de discussie rondom de grens van levensvatbaarheid. Tevens is een betrouwbare termijnbepaling essentieel voor een betrouwbare kansberekening bij de combinatietest. De vorige versie van het protocol bleek nog veel vragen op te roepen, reden voor de WFE om enkele zaken te verduidelijken en tabellen toe te voegen.
Inhoudelijk is er niet veel veranderd en het principe om te dateren op CRL, HC en TCD blijft bestaan. Er zijn tabellen toegevoegd waarin een conversie wordt gemaakt van de CRL-, HC- of TCD-meting naar het aantal weken (plus dagen) zwangerschapsduur. Zo kan een echopraktijk zelf controleren of de goede curve is ingevoerd in de database, of in het echoapparaat dat wordt gebruikt.