Na het uitkomen van het boek Preventive Support of Labour in 2002,maakte het Verloskundig Samenwerkingsverband Arnhem (VSV) eennieuw protocol over het beleid tijdens de baring, waarin een aantalpunten van PSOL zijn verwerkt. De nieuwe KNOV-standaard wacht opimplementatie, maar wijkt van de huidige VSV-consensus af.Tijd voor discussie.