Nettie Klomp, gynaecoloog en oud-directeurvan de vroedvrouwenopleiding in Amsterdamis op dinsdag 2 maart jl. overleden.Voor de KNOV, haar oud-leerlingen en voorvele Nederlandse verloskundigen is mevrouwKlomp een bron van inspiratie. Haar inzetvoor het behoud van ons uniek Nederlandsverloskundig systeem is bewonderenswaardig.Nettie Klomp is 77 jaar geworden.De komende pagina’s zijn gewijd aan haarnagedachtenis.