Een gemengd gezelschap van zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden was dinsdag 25 juni jongstleden bijeen voor de kick off van de IRIS-studie. De IUGR RIsk Selection study is een landelijke studie naar de (kosten)effectiviteit van het routinematig uitvoeren van derde trimester biometrie bij laagrisico zwangeren in de eerste lijn.Van alle kinderen die overlijden na 25 weken zwangerschapsduur, heeft 40% een relatief laag geboortegewicht, ook wel small for gestational age (SGA) genoemd [1]. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat standaard derde trimester echo’s leiden tot betere perinatale uitkomsten, worden deze in Nederland steeds vaker als screening gebruikt. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen onduidelijke, onjuiste en onverwachte echobevindingen leiden tot onrust bij de zwangere. Voordat derde trimester biometrie standaard beleid wordt, is het belangrijk om alle voor- en nadelen in kaart te brengen en af te wegen.De IRIS-studie zal onderzoeken of standaard derde trimester biometrie, in vergelijking met echo’s op indicatie, bij laag risico vrouwen in de eerste lijn leidt tot een vermindering van ernstige perinatale uitkomsten. Onder deze uitkomsten vallen onder andere perinatale sterfte, een Apgar score onder de 4 na vijf minuten en ondersteuning van de ademhaling van de pasgeborene gedurende meer dan 24 uur. De IRIS-studie zal ook de kosteneffectiviteit onderzoeken.