De International Confederation of Midwives(ICM) heeft dit jaar het startsein gegeven voorde ontwikkeling van Global Standards forMidwifery Education. Met deze ‘standards’ wilde ICM wereldwijde referenties definiërenvoor het opleiden van verloskundigen. Het gaatdaarbij om de organisatorische inbedding vande opleiding, de inhoud van het programmaen het opleidingsniveau.