Het hypoplastisch linkerhartsyndroom werd tot zo’n tien jaar geleden nog als letaal beschouwd. Afbreking van de zwangerschap, ook bij detectie in het derde trimester, was gebruikelijk bij deze diagnose. Tegenwoordig is in de beste kinderhartchirurgische centra de overleving van geopereerde kinderen met
deze aandoening boven de 65%. De langetermijn uitkomst van de overlevers is echter teleurstellend. Vroege sterfte, hartfalen, harttransplantatie, maar ook neurologische handicaps en ernstige gedragsstoornissen komen vaak voor. Wellicht kan eerder operatief ingrijpen, al in de foetale periode, de prognose verbeteren. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken op dit gebied besproken

Verwachting voor de nabije toekomst
De verwachting is dat de komende jaren het aantal foetale cardiale ingrepen fors zal stijgen. Een voor-
stel voor criteria voor foetale interventie bij aortastenose wordt gegeven in tabel 3.

Een echoafbeelding van een foetaal hart met ernstige aortastenose en grote kans (zonder interventie) op progressie naar HLHS wordt getoond in figuur 2. Nederlandse zwangeren bij wie een foetale hartafwijking wordt gevonden hebben recht op volledige informatie en counseling over prognose en alle opties. In de – als het goed is – gezamenlijke counseling van deze zwangeren met gynaecoloog en kindercardioloog behoren naast de bespreking van de toegenomen kennis en kunde van de kinderhartchirurgen ook de complicaties en kansen op (hersen)schade aan bod te komen. De folder van de Hartstichting (Jump) is hier overigens helder over. De komende jaren zal duidelijk worden of de optie van interventie al tijdens de zwangerschap een meer dan experimentele plaats zal krijgen. Door internet en andere media zal de zwangere zelf toenemend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. De gynaecoloog en de kindercardioloog kunnen natuurlijk niet achterblijven. De in dit artikel beschreven stand van zaken kan hierbij helpen. Door middel van publicaties zoals deze, en de websites www.ifcir.org en www.lumc.nl/3050 houden we u graag op de hoogte van de voortgang van deze en andere ontwikkelingen in de foetale therapie.