Op 14 oktober jl. verscheen in Medisch contact het nevenstaande interview met Eileen hutton, hoogleraar Midwifery science van AVAG/VUmc. Zoals u misschien al wel eerder heeft opgemerkt, neemt het Tijdschrift voor Verloskundigen wel vaker een artikel integraal over uit een ander tijdschrift. de redactie meent dan dat het van belang is dat verloskundigen op de hoogte zijn van de betreffende publicatie. het is goed dat u weet wat er in andere media over de verloskunde wordt geschreven. het kan gaan om uitkomsten van onderzoek, maar ook om een tekst die beleidsmatig van belang is of, zoals in dit geval, een interview.