Het doel van deze Nederlandse studie was om te bekijken of een vroege introductie van vast voedsel (voor de leeftijd van 4 maanden) naast borst- of flesvoeding geassocieerd is met overgewicht op kinderleeftijd.

Hiervoor is gebruik gemaakt van data van het Prevention of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) cohort, bestaande uit 3963 kinderen die geboren zijn in 1996-1997. Tijdens deze studie zijn vragenlijsten ingevuld door hun ouders in zwangerschap, bij 3 maanden, jaarlijks van 1 tot 8 jaar en bij 11, 14 en 17 jaar oud. Er werd onder andere bijgehouden wanneer een kind voor het eerst vast voedsel kreeg.

Voor deze analyse werden 2611 participanten die na een a terme zwangerschap geboren waren en waarvan de relevante informatie beschikbaar was geïncludeerd. Kinderen die vast voedsel kregen voor de leeftijd van 4 maanden hadden een hogere kans op overgewicht dan kinderen die later startten met vast voedsel (OR 1.32; 1.19-1.47). Deze associatie werd gezien bij kinderen die kunstvoeding kregen (OR 1.51; 1.17, 1.94) en bij kinderen die borstvoeding kregen (OR 1.32; 1.19, 1.47).

De duur van de borstvoedingsperiode had invloed op de gevonden associatie: kinderen die korter dan 4 maanden borstvoeding kregen hadden een hogere kans op overgewicht in vergelijking met kinderen die later vaste voeding kregen (OR 1.37; 1.19, 1.57), maar kinderen die langer dan 4 maanden borstvoeding kregen niet (OR 1.07, 95% CI 0.87, 1.32).

De onderzoekers stellen dat als richtlijnen worden geüpdatet en ter preventie van voedselallergie een eerdere introductie van vast voedsel geadviseerd wordt, dat op basis van deze studie mogelijk het aantal kinderen met overgewicht bij kinderen die kunstvoeding of korter dan 4 maanden borstvoeding krijgen kan toenemen. En daarom deze studie bij die beslissing meegewogen zou moeten worden.