Een Australische economische evaluatiestudie laat zien dat toegang tot prenatale leefstijlinterventies om overmatige gewichtstoename in de zwangerschap te beperken zal leiden tot verlaging van ziektekosten. Samen met de verwachte gezondheidsvoordelen vormt dit een sterk argument om deze leefstijlinterventies tijdens de zwangerschap aan alle vrouwen beschikbaar te stellen.

Leefstijlinterventies als standaard prenatale zorg

De helft van de zwangere vrouwen wereldwijd komt teveel aan tijdens de zwangerschap, waardoor de kans op negatieve uitkomsten als zwangerschapsdiabetes, hypertensie, inleiding, keizersnede en NICU-opname toeneemt. Leefstijlinterventies hebben in eerdere studies positief effect getoond op deze uitkomsten. In deze studie wordt onderzocht wat de financiële impact is van het toevoegen van voedings- en bewegingsinterventies aan standaard prenatale zorg.

Return on investment

De begrotingsimpact van een prenataal leefstijlprogramma voor de komende vijf jaar werd middels een voorspellend (open-source-decision-tree) model vergeleken met de totale kosten van standaard prenatale zorg en de uitkomsten in de huidige Australische geboortezorg. De begrotingsimpact werd gemeten met een ‘return on investment’-ratio (ROI). De kosten van negatieve perinatale uitkomsten werden geschat met gegevens uit een meta-analyse en populatiedata. De kosten van de leefstijlinterventies zijn berekend uitgaande van de inzet van extra zorgverleners als leefstijlcoaches, diëtisten, verloskundigen en fysiotherapeuten voor iedere zwangere vrouw.

Grote reductie in zorgkosten door betere perinatale uitkomsten

Het model maakt een schatting op basis van alle vrouwen die tussen 2022 en 2026 zouden bevallen (ongeveer 330.000 per jaar). De ROI-ratio voor het prenatale leefstijlprogramma is 4,75, dat wil zeggen dat voor iedere Australische dollar die geïnvesteerd wordt in dit programma, A$4,75 wordt terugverdiend. De kosten van het leefstijlprogramma worden geschat op 205 miljoen dollar, waardoor de reductie van de kosten van slechte perinatale uitkomsten ruim 1 miljard dollar is.

Preventie levert zowel gezondheids- en economische winst

De bevindingen duiden erop dat leefstijlinterventies als onderdeel van standaard prenatale zorg door preventie van zwangerschapscomplicaties zowel aanzienlijke gezondheids als economische winst geven. Dit model kan ook in andere settings (bijvoorbeeld Nederland) worden gebruikt om lokale ROIs te schatten.

Prioriteren naar doelgroep

Een dergelijk omvangrijk programma implementeren heeft praktische belemmeringen; actueel is met name het personeelstekort in de zorg. Dit kan deels omzeild worden door zwangere vrouwen met obesitas en verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes en hypertensie prioriteit te geven; in deze doelgroep is het grootste deel van de winst te behalen.