Van 88 gezonde en voldragen neonaten werd kort na de geboorte hetserum glucosegehalte bepaald. Doel was het nut te achterhalen van de screening op hypoglykemie. Conclusie: lage serumglucosewaarden komen frequent voor en verdwijnen in de regel binnen drie uur spontaan, zonder restverschijnselen. Routinematige bepaling van serumglucose bij pasgeborenen lijkt van weinig waarde.