Ondanks WHO-aanbevelingen blijft toepassing van de kangoeroemethode bij kinderen met een geboortegewicht <2000 gram laag. De onderzoekers deden om die reden van 2015-2018 een randomised controlled trial in India naar het effect van de kangoeroemethode thuis bij neonaten met een laag geboortegewicht.

Van de 9534 neonaten voldeden 8402 aan de inclusiecriteria: zij wogen < 72 uur post partum thuis tussen 1500-2250 gram (zonder voedingsproblemen, ademhalingsmoeilijkheden en major congenitale afwijkingen) en de kangoeroemethode was nog niet gestart in het ziekenhuis.

Randomisatie werd toegepast door middel van gepermuteerde blokken van variabele grootte. In de interventiegroep kregen 4480 neonaten de kangoeroe-interventie: zo lang mogelijk huid op huid contact gedurende 28 dagen en volledige borstvoeding. Een intensief getraind team ondersteunde de interventie en deed thuisbezoeken op geboortedagen 1-3, 5, 7, 10, 14, 21 en 28. De controlegroep (n=3922) ontving de standaard thuiszorg van reguliere zorgverleners: thuisbezoek op dezelfde dagen, aandacht voor borstvoeding en conditie van de neonaat.

De uitkomstmaten (door onafhankelijk team gemeten) waren primair: sterfte vanaf inclusie binnen respectievelijk 28 en 180 dagen. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer volledige borstvoeding op dag 28 en 90; gewicht, lengte en infectie op dag 28, 90 en 180.

Van de vrouwen in de interventiegroep gebruikte 99.3% de kangoeroemethode (gemiddeld 25 dagen, 10.7 uur per dag), in de controlegroep was dat 4.5%. Binnen de follow-up periode van 28 dagen na inclusie overleden in de interventiegroep 73 van de 4423 neonaten (1.6%), in de controlegroep 90 van de 3859 neonaten (2.3%) (HR 0.70, 95% CI 0.51-0.96; p=0.027).

Binnen de follow-up periode tot 180 dagen overleden in de interventiegroep 158 van de 3965 kinderen (3.8%), in de controlegroep 184 van 3514 kinderen (5.0%) (HR 0.75, 0.60-0.93; p=0.010). Het lagere sterftecijfer in de interventiegroep kan beïnvloed zijn door significant meer volledige borstvoeding, minder infecties en vaker ingeschakelde zorg.

De onderzoekers stellen dat toepassing van de kangoeroemethode in lage- en middeninkomenslanden neonatale en zuigelingensterfte kan verlagen en hoge prioriteit moet krijgen in de zorg voor kinderen met een laag geboortegewicht.