Op 10 december 2009 vond het vierde jaarlijkse congres plaats van Kennispoort Verloskunde. Kennispoort Verloskunde is een internetplatform dat enkele jaren geleden in het leven is geroepen ten behoeve van de verspreiding van wetenschappelijke kennis onder de vierduizend professionele hulpverleners in de verloskunde in Nederland, waaronder ook de gynaecologen. Gezien het actuele thema van deze editie van het congres en de verhitte discussies in de media is de redactie van dit tijdschrift van mening dat het goed is in het NTOG hieraan aandacht te besteden.