De grote variatie in beslissingen van eerstelijnsverloskundigen over verwijzing tijdens de baring doet vermoeden dat hun beslissingen op meer gebaseerd zijn dan alleen de drie pijlers van het EBM-model: klinisch bewijs, expertise van verloskundige, en de situatie en waarden van de vrouw.

Er is echter nog weinig bekend over hoe verloskundigen klinische beslissingen nemen. Daarom verrichtten de onderzoekers een kwalitatief onderzoek onder elf doelgericht geselecteerde Nederlandse eerstelijnsverloskundigen naar de factoren die van invloed zijn op hun klinische besluitvorming.

De semigestructureerde interviews vonden plaats tussen mei en september 2015. De verloskundigen dachten eerst hardop na over enkele schriftelijke vignetten van beslissingen tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd en daarna gingen zij in op verdiepende vragen.

De onderzoekers vinden vijf thema’s in de factoren die de besluitvorming beïnvloeden (zie figuur): de zwangere vrouw als een gehele persoon, kennisbronnen, de verloskundige als gehele persoon, de samenwerking tussen zorgverleners in de geboortezorg, en de organisatie van zorg.

De verloskundige baseert haar beslissingen niet alleen op haar ervaring, intuïtie, en persoonlijke omstandigheden, maar ook op haar houding tegenover fysiologie, vrouw-gecentreerde zorg, gezamenlijke besluitvorming, en samenwerking met andere zorgverleners. De aard van de lokale samenwerking tussen zorgverleners in de geboortezorg en lokaal ontwikkelde protocollen zijn dominant in de klinische besluitvorming van verloskundigen. De samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen is moeilijker als zij verschillen in hun visie op zorg en hun stijl van werken.

De onderzoekers concluderen dat de klinische besluitvorming door verloskundigen een gevarieerder en complexer proces is dan het EBM-model suggereert. Als verloskundigen willen slagen in het bevorderen en beschermen van fysiologische zwangerschap en geboorte is het nodig dat ze begrijpen hoe klinische beslissingen in een interdisciplinaire context tot stand komen.