In het afgelopen jaar is het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP)geïntroduceerd. Daar wordt nu een nieuw document aan toegevoegd. Het Inhoudelijk Kader Partusassistentie.