Kwaliteit metenAls je een verloskundig systeem ambieert waarbij de cliënte centraal staat, ontkom je er niet aan om die cliënte haar voorkeuren, ervaringen en tevredenheid te toetsen. Wat ervaringen betreft, wordt dan snel duidelijk dat deze zeer uiteenlopen, ook binnen één zorgsysteem. Een belangrijk concept hierbij is het ‘zorgpad’: de weg die cliënten doorlopen in het zorgsysteem. Bij onderzoek naar de kwaliteit van zorg, moet je verder gaan dan alleen uitkomsten interpreteren zoals mortali- teit, morbiditeit en cliënttevredenheid. Zeker de laatste indicator, zo blijkt uit onderzoek, is een slechte maat voor kwaliteit. Ook bij een lage kwaliteit van zorg blijkt dat cliënten tevreden zijn, deze tevredenheid hangt namelijk nauw samen met verwachtingen en eerdere ervaringen. Het is dus nodig om via een andere weg de kwaliteit van zorg te onderzoeken en cliëntervaring is hierbij het sleutelwoord. Recent is hiervoor in Nederland een nieuw meetinstrument ontwikkeld: de ‘Consumer Quality Index’, afgekort de CQI. Dit instrument beoogt de werkelijke ervaring van cliënten met allerlei aspecten van zorg te meten en koppelt dit vervolgens aan het belang dat cliënten verbinden aan die aspecten. Om een specifieke CQI te ontwikkelen voor verloskundige zorg, is er in 2007 een onderzoek uitgevoerd door Trees Wiegers, waarin zij de ervaringen van vrouwen met de kwaliteit van de Nederlandse verloskundige zorg inventa- riseert. [Wiegers, 2009]De respondenten vormden een steekproef uit de cliënten- bestanden van vier grote verzekeringsmaatschappijen. Doordat ze kraamzorg hadden aangevraagd, was bekend dat ze zwanger waren.Uit het onderzoek bleek dat, ongeacht de pariteit van de vrouwen, zij zeer positief waren over de ontvangen verloskundige zorg. Zij beoordeelden de kwaliteit van de bejegening door zorgverleners met gemiddeld een 3,75 op een schaal van één tot vier.De algemene kwaliteit van zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed werd ook hoog gewaardeerd, met een gemiddelde score van 8,36 op een schaal van nul tot tien.De algemene beoordeling van kwaliteit van zorg tijdens de bevalling was echter significant hoger wanneer vrouwen hun zorgverlener al kenden, wanneer ze werden bijgestaan door hun eigen verloskundige, wanneer ze thuis bevielen of anderszins in de eerstelijn bevielen.