Het Engelse Project20 bestaat uit twee kleinschalige zorgmodellen die gespecialiseerde (continuïteit van) zorg bieden aan kwetsbare vrouwen. Deze vrouwen blijken hier positieve effecten van te ondervinden.

Vrouwen met een lage sociaaleconomische status en sociale risicofactoren (in deze studie aangeduid als kwetsbare vrouwen) lopen een onevenredig groot risico op slechte geboorte-uitkomsten en slechte ervaringen met geboortezorg.

Continuïteit van zorg

Project20 bestaat uit twee kleinschalige zorgmodellen die gespecialiseerde zorg aan deze vrouwen in Engeland. Beide zorgmodellen bieden continuïteit van zorg aan in teams van zes verloskundigen: één vanuit een ziekenhuis, en één vanuit de wijk. In een eerdere studie1 Project20: Does continuity of care and community-based antenatal care improve maternal and neonatal birth outcomes for women with social risk factors? A prospective, observational study. Hannah Rayment-Jones et al. PLoS One. 2021 May 4;16(5):e0250947. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250947 zie ook de samenvatting op Kennispoort: https://www.kennispoort-verloskunde.nl/samenvatting/kleinschalige-zorg-voor-kwetsbare-zwangeren-geeft-verbeterde-uitkomsten-in-twee-cohortstudies/ werd al vastgesteld dat beide zorgmodellen positieve effecten hebben voor de deelnemende vrouwen. Continuïteit van zorg is daarin een factor van belang: het helpt om wederzijds vertrouwen te krijgen. Hierdoor voelen vrouwen zich veilig om hun problemen te bespreken met hun eigen zorgverleners.

Ervaringen van vrouwen

Deze vervolgstudie onderzoekt de ervaringen van vrouwen met deze gespecialiseerde zorg. Wat draagt bij aan de effectiviteit ervan? Met de methode van Realistische Evaluatie2 De auteurs verwijzen naar: R. Pawson, The science of evaluation: a realist manifesto, Sci. Eval.: A Realis. Manif. (2014), https://doi.org/10.4135/9781473913820 werd onderzocht wat in deze gespecialiseerde zorg precies werkt voor welke vrouwen, in welke omstandigheden. Twintig vrouwen werden geselecteerd (met purposive sampling) voor twee semi-gestructureerde interviews; de eerste in het derde trimester en de tweede zes weken postpartum.

Meerwaarde eigen verloskundige

De vrouwen melden ervaringen van stigmatisering, discriminatie en paternalistische zorg tijdens zorgmomenten waarbij de eigen verloskundige niet aanwezig was. Hun eigen verloskundige bood juist praktische en emotionele steun en goede informatie. Dit maakte het makkelijker voor hen om over hun sociale risicofactoren te praten, verminderde het gevoel van onder toezicht te staan, en zorgden dat zij actief participeerden in hun zorg.

Zorg vanuit de wijk versterkt voordelen

De geboden continuïteit van zorg verminderde angst, maakte de ontwikkeling van een ondersteunend netwerk mogelijk en verbeterde het vermogen van vrouwen om tijdig hulp te zoeken. Vrouwen beschreven hoe hun eigen verloskundige hun medische en sociale geschiedenis goed kende en hoe dit hun gevoel van veiligheid verbeterde. Zorg vanuit de wijk leek deze voordelen nog verder te versterken.

Verkregen inzicht ondersteunt initiatieven

Het verkregen inzicht in wat werkt van de onderzochte zorgmodellen ondersteunt initiatieven in Engeland om voor kwetsbare vrouwen geboortezorgmodellen met continuïteit van zorg aan te bieden. De uitgebreidere beschrijving in het artikel van wat werkt kan ook bijdragen aan de evaluatie van nieuw zorgaanbod voor deze groepen vrouwen.