Pre-eclampsie en het HELLP syndroom zijn bekende fenomenen in de verloskundige praktijk, maar de mechanismen achter het ontstaan van de symptomen en de daaraan gekoppelde zwangerschapscomplicaties zijn nog altijd niet volledig doorgrond. De laatste jaren richt wetenschappelijk onderzoek zich voornamelijk op het vaststellen van predisponerende risicofactoren. Onderzoekers uit Maastricht toonden aan dat een laag plasmavolume een dergelijke predisponerende factor kan zijn.

Literatuur

1. M.J. Heineman e.a. (red) Obstetrie en Gynaecologie. De Voortplanting van de Mens. 2001 p 256.
2. R. Aardenburg et al Low plasma volume following pregnancy complicated by pre-eclampsia predisposes for hypertensive disease in a next pregnancy. BJOG 2003 (110) pp 1001-1006.