Dit Zweedse kwalitatieve onderzoek exploreerde gedachten en ervaringen rond zwangerschap en geboorte van lesbische en biseksuele vrouwen en transgender mensen (LBT) met een uitgesproken angst voor de bevalling. De werving van deelnemers vond plaats via social media platforms voor LGBT-families.

Aan de semi-gestructureerde individuele interviews nemen 17 mensen deel. Vijftien van hen hebben een uitgesproken angst voor de bevalling, twee van hen zijn niet-angstige partners. De deelnemers variëren leeftijd, woonplaats en aantal kinderen. De meerderheid is vrouw en heeft een hogere opleiding.

De angsten van de deelnemers zijn vergelijkbaar met de in eerder onderzoek naar angst voor de bevalling beschreven angsten, zoals angst voor pijn, letsel, bloed, overlijden van het kind of overlijden van de ouder. Echter, daarboven vormt zich een extra laag van angst die voortkomt uit het horen bij een minderheid, eerdere ervaringen met vooroordelen in de gezondheidszorg en ervaringen met bevooroordeelde zorgverleners tijdens zwangerschap, bevalling en postpartum. Voor partners geldt, anders dan voor partners van heteroseksuele vrouwen, dat deze zelf ook zwanger hadden kunnen zijn.

De onderzoekers concluderen dat LBT mensen met angst voor de bevalling een bijzonder kwetsbare groep vormen. Deze groep vereist extra aandacht en competenties van zorgverleners om hier mee om te gaan voor en tijdens zwangerschap en bevalling. Bij deze kwetsbare mensen moeten zorgverleners extra investeren in: sensitief zijn, aandacht voor eerdere negatieve ervaringen, vertrouwen opbouwen en exploreren en verminderen van de angst voor de bevalling.