Samenvatting
De (juridische) positie van de klinisch verloskundige is in Nederland nog niet goed geregeld, ondanks het feit dat inmiddels meer dan een kwart van de verloskundigen in ziekenhuizen werkt. De KNOV en NVOG hebben samen inmiddels een beroepsprofiel opgesteld en er is een opleidingsprofiel in ontwikkeling. Dit moet leiden tot een specialistenregister voor de, in de toekomst, HBO-masteropgeleide klinisch verloskundige. Het is belangrijk dat ook nu al gynaecologen en klinisch verloskundigen in hun ziekenhuizen komen tot goede afspraken over de positie, bekwaam- en bevoegdheden, protocollaire en niet-protocollaire zorg en supervisie. Als hulpmiddel is daarvoor een leidraad ontwikkeld door de beroepsgroepen gezamenlijk.