Samenvatting: De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Miskraam is het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en verloskundigen over gedeelde zorg aan patiënten met een miskraam. De LESA Miskraam sluit volledig aan bij de NHG-Standaard Miskraam, die ook wordt onderschreven door de beroepsvereniging van verloskundigen. Uitgangspunt van de LESA Miskraam is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de medische en psychosociale begeleiding van de patiënt met een miskraam. De diagnostiek bij een miskraam volgt de NHG-Standaard Miskraam, met als toevoeging de beschikbaarheid van echo-scopie door de verloskundige. Bij het verdere beleid, controle en verwijzing is het van belang dat huisarts en verloskundige bij een patiënt met een miskraam hun acties op elkaar afstemmen en dezelfde boodschap uitdragen naar de vrouw en haar partner. Deze landelijke afspraken moeten regionaal worden uitgewerkt tot concrete werkafspraken.

Zie KNOV-website voor meer begeleidende praktijkdocumenten voor de implementatie van deze LESA-V Miskraam.