Geboorteplannen zijn geïntroduceerd in de jaren ’70 als communicatiemiddel tussen zwangere vrouwen en hun hulpverleners en worden sinds de jaren ’80 aanbevolen als indicator voor kwaliteit van zorg. Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onderzocht of een geboorteplan geassocieerd is met minder interventies durante partu, de wijze van bevalling en maternale tevredenheid.

Er werden 300 zwangere vrouwen, zwanger van een eenling, geïncludeerd waarvan 143 vrouwen (48%) een geboorteplan hadden. De uitkomsten van deze vrouwen werden vergeleken met vrouwen die geen geboorteplan hadden. Het merendeel van de steekproef was tussen 30-39 jaar oud (68%), 81% kreeg hun eerste kind, 92% had een vaste relatie en 71% was Kaukasisch. Vrouwen met een geboorteplan waren ouder (33.8 vs 32.3 jaar, p < .01), waren vaker nulliparae (81% vs 67%, p < .01) en zij wilden liever geen stagiaire of coassistent bij de bevalling (39% vs 23%, p < .01) vergeleken met vrouwen zonder geboorteplan.

Er waren geen significante verschillen in de vrouwen die per sectio bevielen (21% vs 16%, [OR 1.11; 95% BI 0.61- 2.04]). Vrouwen met een geboorteplan werden minder vaak ingeleid met oxytocine (61% vs 78%; p < .01), bij hen werd minder vaak artificieel de vliezen gebroken (15% vs 29%; p < .01) en zij hadden minder vaak epidurale pijnbestrijding (71% vs 93%; p < .01) vergeleken met vrouwen zonder geboorteplan. Er werden geen verschillen gevonden voor bevallingsduur (p = .99) of episiotomieën (p = .36). Vrouwen met een geboorteplan gaven minder vaak toestemming voor vitamine K-profylaxe (93% vs 99%, p < .01) vergeleken met vrouwen zonder geboorteplan. Vrouwen met een geboorteplan waren minder tevreden met hun bevalling (p < .01) en ervoeren vaker controleverlies durante partu (p < .01) vergeleken met vrouwen zonder geboorteplan. Er werd gecorrigeerd voor maternale leeftijd en pariteit.

De auteurs constateerden dat ondanks dat de vrouwen met een geboorteplan minder vaak interventies ondergingen dan vrouwen zonder geboorteplan, zij minder tevreden waren en minder controle ervoeren vergeleken met vrouwen zonder geboorteplan. Er wordt daarom aanbevolen om vervolgonderzoek te doen wat de relatie is tussen (on)tevredenheid en een geboorteplan om dit verband beter te begrijpen.