Vette vis is gezond. Onderzoekers over de hele wereld, inclusief Nederland toonden aan dat het eten van vis tijdens de zwangerschap goed is voor de ontwikkeling van het kind. Er zijn echter ook geluiden dat het eten van teveelvette vis juist nadelige gevolgen heeft voor de hersenontwikkeling, door de aanwezigheid van zware metalen, waaronder methylkwik. De Amerikaanse overheid adviseert daarom tijdens de zwangerschap de visconsumptie te beperken tot maximaal 340 gram (ongeveer drie porties) per week. Dit advies heeft tot gevolg dat vrouwen in de Verenigde Staten het eten van vis beperken, onafhankelijk van de hoeveelheid die zij gewend zijn te eten. Een groot observationeel cohortonderzoek van de Amerikaanse ‘National Institutes of Health’ laat zien dat dit advies niet gegrond is[1].