Sinds september 2008 is mevrouw dr. Esteriekde Miranda hoofd van de Universitaire MasterOpleiding Verloskunde aan de Universiteitvan Amsterdam. Zij nam het roer over vanMarian van Huis die het accreditatieprocesvan de Nederlands Vlaamse Accreditatie -organisatie (NVAO) in gang had gezet. Omvoor accreditatie in aanmerking te komen,moest er ook een meer verloskundig georiënteerdcurriculum ontwikkeld worden. Beidezaken bracht Esteriek inmiddels tot succes.Tijd om de klokken gelijk te zetten.