In dit artikel wordt geillustreerd hoe het VSV Heerenveen de ACTion-methodiek heeft toegepast met een voorbeeld uit de praktijk.

Door het ACTion-implementatie-stappenplan te volgen, is binnen het VSV het protocol ‘continue baringsbegeleiding’ aangepast en wordt durante partu naast de foetale hartslag ook de maternale hartslag gecontroleerd en geregistreerd om de controle op de foetale conditie te optimaliseren.

Door de ACTion-methodiek hebben we draagvlak onder alle zorgverleners gecreëerd bij een in te voeren aanpassing van de zorg. Door het stappenplan te doorlopen krijgen zorgverleners inzicht in elkaars werkwijze en worden kansen benut en bedreigingen gezamenlijk opgelost. Daarnaast worden zorgverleners zich bewust van het belang van monitoring en evaluatie om continue verbetering van de kwaliteit van de zorg te bereiken.