De WHO en verschillende (inter-) nationale richtlijnen adviseren de navelstreng postpartum minimaal twee minuten uit te laten kloppen alvorens af te navelen. Dit verbetert het circulerend bloedvolume in de pasgeborene en vermindert risico’s op anemie, necrotiserende enterocolitis (NEC) en intraventriculaire bloedingen. Eerdere studies tonen aan dat melken van de navelstreng voor pasgeborenen vanaf 35 weken dezelfde voordelen heeft als uitkloppen in gevallen waar snel afgenaveld moet worden.

In deze RCT werd melken van de navelstreng vergeleken met uitkloppen in een groep prematuren. De onderzoekspopulatie bestond uit 282 vrouwen die bij een termijn van 23+0 t/m 34+6 van een eenling bevielen tussen 2014 en 2018 in een Amerikaans ziekenhuis. Ongeveer de helft van de deelnemers werd geëxcludeerd wegens direct afnavelen, vaak om medische redenen.

Bij de 67 pasgeboren waarbij gemolken is, kost dat gemiddeld 6 seconden; bij de 78 pasgeborenen waarbij de navelstreng uitklopte, kost dat gemiddeld 30 tot 60 seconden. De groepen pasgeborenen verschillen niet in bloedwaarden (hemoglobine, hematocriet, bilirubine), temperatuur, en kans op fototherapie, transfusie, necrotiserende enterocolitis en intraventriculaire bloedingen. Er zijn geen verschillen in opnameduur op de NICU en neonatale sterfte. Deze bevindingen gelden voor ‘per protocol-‘ en ‘intention to treat’-analyse.

De conclusie is dat melken van de navelstreng een goed alternatief is voor uitkloppen als daarvoor onvoldoende tijd is, bijvoorbeeld bij een keizersnede of indicatie voor actieve opvang. De auteurs vermelden een ondervertegenwoordiging van extreme vroeggeboortes in hun studie, maar merken op dat melken in eerder onderzoek juist voordelig lijkt bij extreme prematuren en laag geboortegewicht.