Wat is het Midwifery Research Network Netherlands?
Het Midwifery Research Network the Netherlands (MRNN) is hét eerstelijns netwerk voor onderzoek in de verloskundige zorg. Een belangrijke taak van het MRNN is het bemiddelen tussen verloskundige praktijken en onderzoekers bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Het is een initiatief van alle opleidingen verloskunde in Nederland dat wordt ondersteund door de KNOV.

Aanleiding
Onderzoek wordt steeds belangrijker in de verloskundige zorg in Nederland. Er wordt van een verloskundige verwacht dat zij evidence based werkt, dat ze op de hoogte is van recente ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en dat ze die vertaalt naar haar zorgverlening. Inherent hieraan neemt ook de behoefte naar onderzoeksgegevens vanuit het werkveld toe. Dit heeft tot gevolg dat verloskundigen steeds vaker verzoeken krijgen om mee te doen aan onderzoek.