De opleidingen verloskunde van Maastricht en Amsterdam/Groningen hebben de afgelopen vier jaar intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het onderzoeksdomein Midwifery Science. In dit artikel wordt de ontwikkeling op hoofdlijnen samengevat.