Het is bekend dat huid-op-huid contact na een vaginale geboorte gunstige gezondheidsuitkomsten heeft voor moeder en kind. Er is nog weinig bekend over de effecten na een keizersnede, maar wel aanwijzingen voor meer tevredenheid van de moeder en meer exclusieve borstvoeding.

Huid-op-huid contact begint direct na de geboorte en vindt zonder onderbreking plaats gedurende minimaal een uur of tot de eerste borstvoeding. In 2013 voerde een Amerikaans ziekenhuis deze aanpak in na geplande niet-spoedeisende keizersneden tussen 37-42 weken bij alle medisch stabiele moeders en hun pasgeborenen.

De onderzoekers onderzochten retrospectief of er relatief minder verwijzingen zijn voor observatie naar de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) onder pasgeborenen na invoering van huid-op-huid contact direct na keizersnede.

Voor de invoering (2011-2012) zijn 60 (5.6%) van 1.070 pasgeborenen verwezen en erna (2013-2015) zijn 31 (1.75%) van 1.771 pasgeborenen verwezen. De nieuwe aanpak leidt tot significant minder verwijzingen voor observatie op de NICU.

Er waren geen andere belangrijke veranderingen in de zorg dan het huid-op-huid contact die het verschil kunnen verklaren. De onderzoekers veronderstellen dat dit ook leidt tot minder economische kosten en tot minder gezondheidsrisico’s door overdracht.

Zij bevelen zorgverleners aan om direct huid-op-huid contact te bevorderen voor alle medisch stabiele moeders en hun pasgeborenen, ongeacht de baringswijze.