Onderzoekers voerden een reviewstudie uit naar de relatie tussen het type zorg (groepszorg of standaardzorg) tijdens de zwangerschap en de tevredenheid van moeders over de ontvangen zorg. Moeders blijken meer tevreden met groepszorg dan met standaardzorg.

Onderzoekers van GroupCare_1000, onder wie onderzoekers van TNO en van het ‘Darmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice’, doorzochten de verschillende wetenschappelijke databases naar studies over prenatale groepszorg en CenteringPregnancy, verschenen tussen 2003 en 2023.

Zorg volgens het Centering-model

Groepszorg op basis van het Centering-model omvat:

  • medische controle
  • gezondheidsbevordering
  • de gelegenheid om nieuwe contacten op te bouwen met andere aanstaande ouders

Tevredenheid over de zorg vergeleken

Er werden 20 studies opgenomen in de review. Binnen deze studies werd de tevredenheid over de zorg vergeleken: van vrouwen die prenatale groepszorg kregen, veelal gebaseerd op het Centering-model, met een controlegroep van vrouwen die standaard individuele prenatale zorg kregen. In totaal namen 7685 vrouwen deel aan de 20 studies in de review.

Moeders meer tevreden met groepszorg

  • De onderzoekers ontdekten dat er bij de meerderheid van de studies (17 van de 20) sprake was van hogere tevredenheid met groepszorg dan met standaard individuele zorg.
  • Bij drie studies met een lage bias en hoge bewijskracht varieerde de mate van hogere tevredenheid van 4.9 tot 16.1 keer hoger.
  • Bij twee Zweedse studies en een Canadese lag de tevredenheid lager. Een van deze studies was niet gebaseerd op het Centering-model.

Lees ook: CenteringZwangerschap leidt tot betere gezondheidsuitkomsten

Wat betekent dit voor jou?
Dit onderzoek kan een extra reden zijn om CenteringZwangerschap aan te bieden aan jouw cliënten. Bij het werven van deelnemers voor CenteringZwangerschap kun je aangeven dat moeders na groepszorg meer tevreden zijn dan na standaardzorg. Tevredenheid van moeders over zorg is ook van invloed op hun bereidheid om van andere zorg gebruik te maken.