Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in navelstrengprolaps (NSP), opgetreden in de eerstelijns verloskundige praktijk.

Cases van NSP werden gerapporteerd door verloskundigen die deelnamen aan de CAVEcursus. Zwangerschapskaarten, ambulancerapporten en ontslagbrieven zijn geanalyseerd. Handelingen om navelstrengcompressie te verlichten, ambulancetijden, modus partus en neonatale uitkomsten zijn geïnventariseerd. ‘Diagnosis to Delivery interval’ (DDI) en risicofactoren werden geïdentificeerd.

Acht cases van NSP zijn gerapporteerd, waarvan er zes thuis optraden. In vier cases waren risicofactoren aanwezig, in twee gevallen was dit voor de baring bekend. Handelingen als het retrograad vullen van de blaas (2/8), opduwen van het voorliggende deel (7/8) en Trendelenburg-positie zijn toegepast. De DDI varieerde van 13-72 minuten. Eén pasgeborene is overleden aan de gevolgen van perinatale asfyxie.

NSP thuis leidt tot een verlengd DDI, maar een associatie met een ongunstige uitkomst is niet gevonden. Regelmatige multidisciplinaire trainingen en de ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinaire richtlijn worden aanbevolen.