Hoewel het risico op foetale besmetting met COVID-19 door verticale transmissie laag is (3-4%), kan infectie met het virus leiden tot infectie van de placenta, met verminderde placentafunctie als gevolg. Nederlandse onderzoekers voerden een prospectief, longitudinaal multicenter onderzoek uit om de histologie van de placenta na een zwangerschap met actieve/ doorgemaakte COVID-19 te beschrijven. Ook onderzochten zij of er een verband was tussen de ernst van COVID-19 en veranderingen in de placenta.

Er werden 36 vrouwen geïncludeerd, die zich meldden in vijf klinieken in Rotterdam en Leiden (April 2020-Maart 2021). Zeventien vrouwen hadden een actieve SARS-CoV-2 op het moment van bevalling, negentien een tijdens de zwangerschap doorgemaakte infectie. Drie waren zwanger van een tweeling. De 39 placenta’s werden histologisch onderzocht.

Bij vijftien (39%) werden geen afwijkingen aan de placenta gevonden. Vierentwintig (62%) placenta’s vertoonden één of meer afwijkingen. Vier placenta’s (4/39; 10%) bleken geïnfecteerd met COVID. Bij deze placenta’s werd een unieke combinatie van infectieuze veranderingen in het weefsel gevonden, door de auteurs de ‘COVID placenta-handtekening’ genoemd (massieve fibrineafzetting rondom de villi, necrose van de syncytiotrofoblast, diffuse chronische intervillositis, en een specifieke niet eerder aangetoonde CD20+ B-cel infiltratie).

Er waren in het weefsel van drie (75%) van de geïnfecteerde placenta’s tekenen van foetale distress te zien, terwijl dit bij de niet-geïnfecteerde placenta’s 15.6% was (p=0.007). Er was geen verband tussen de ernst van de maternale ziekte en aanwezigheid van de ‘COVID placenta-handtekening’. Echter bij twee van de vier (50%) zwangeren met een (achteraf gediagnosticeerde) placenta-infectie resulteerde bloed- en/ of vaginakweek in een COVID-positieve PCR test, terwijl deze onderzoeken bij alle vrouwen met ernstige COVID negatief waren.

De auteurs veronderstellen dat de ‘COVID placenta-handtekening’ die de placentafunctie vermindert, bedreigend kan zijn voor de foetale conditie. Zij bevelen aan om bij vrouwen die tijdens de zwangerschap COVID doormaken PCR testen te doen bij maternaal bloed en vagina-swab.
Positieve tests wijzen op systemische infectie met COVID, met een verhoogd risico op placenta-infectie. Daarnaast opperen zij om tijdens de COVID-pandemie bij elke onverwacht slechte zwangerschapsuitkomst een infectiekweek en histologisch onderzoek op COVID van de placenta uit te voeren.