Hilde Perdok werkte als verloskundige in de eerste- entweedelijn voordat zij in 2006 voor Artsen zonderGrenzen naar Ivoorkust vertrok. Bij terugkomst in Nederlandschreef zij ter afronding van haar masteropleiding eenscriptie waarin zij de vraag onderzoekt of Nederlandseverloskundigen toegerust zijn om in ontwikkelingslandente werken. Haar scriptie is te downloaden viawww.kennispoort.nl. In dit artikel bespreekt ze defactoren die het functioneren van een westers opgeleideverloskundige in een ontwikkelingsland beïnvloeden.Tevens doet zij een aantal aanbevelingen voor verlos -kundigen die plannen hebben om te gaan werken in eenontwikkelingsland.