De NIPT heeft een hogere detectiegraad en positief voorspellende waarde dan eerdere prenatale screeningstesten zoals de combinatietest. Het is echter geen diagnostische test. Het is bekend dat patiënten de beperkingen van screeningstest onderschatten. Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onderzoekt de patiëntperceptie van het risico op afwijkingen na een negatief NIPT-resultaat.

De onderzoekers nodigden in 2014-2015 225 gecounselde vrouwen met negatief NIPT-resultaat uit voor een online of telefonische enquête en ontvingen 82 ingevulde vragenlijsten (respons 36,4%). De meerderheid van de respondenten was wegens leeftijd verwezen voor prenatale counseling.

Van de respondenten geeft 34-39% onterecht aan geen risico meer te hebben op de onderzochte chromosomale afwijkingen. Ook denkt 29% dat er geen risico meer is op andere genetische afwijkingen, terwijl 58% denkt dat dat risico lager is. Een negatief NIPT-resultaat leidt dan ook tot minder bezorgdheid.

Bij vrouwen die hun risico op onderschatten, blijkt opleiding (<4 jaar hoger onderwijs) een belangrijke rol te spelen. Deze vrouwen geven vaker aan dat de NIPT ook test op andere structurele afwijkingen (schisis, spina bifida, hartafwijking), verstandelijke beperking, autisme en diabetes.

De auteurs concluderen dat de meerderheid begrijpt dat NIPT een screeningstest is en het risico op een van de onderzochte chromosomale afwijkingen verkleint, maar niet wegneemt. Ongeveer een derde van de vrouwen onderschat de beperkingen van de test echter en is daardoor onterecht gerustgesteld. Een counselor dient rekening te houden met opleidingsniveau. Vrouwen met een lagere opleiding zijn gebaat bij beter ondersteunend materiaal.