Hypoglykemie is het meest voorkomende metabole probleem in de neonatale zorg[1]. Hypoglykemie kan leiden tot blijvende hersenbeschadiging (figuur 1)[2,3]. Daarom worden pasgeborenen met een verhoogd risico op hypoglykemie routinematig gescreend. De belangrijkste risicogroepen zijn: prematuren, pasgeborenen met een te laag of te hoog geboortegewicht (smallor large-for-gestational-age (SGA en LGA)) en kinderen van moedersmet diabetes. Dit betekent dat jaarlijks duizenden pasgeborenen in Nederland worden opgenomen voor controle van de glucoseconcentratie en zo nodig worden behandeld.