Dit artikel is gebaseerd op twee Engelstalige publicaties van onderzoek naar de voorkeuren en het feitelijk gebruik van baringshoudingen onder Nederlandse vrouwen. Ook is gekeken of dit bijdraagt aan het gevoel van controle tijdens de baring. Gevoel van controle is een belangrijke voorspeller voor fysiek en mentaal welbevinden.Vrouwen met een fysiologische baring uit 54 Nederlandse verloskundige praktijken beantwoordden een vragenlijst over sociaal-demografische gegevens, baringshoudingen, andere baringsgegevens en gevoel van controle.De vrouwen met voorkeur voor een andere houding dan rugligging hebben een groter gevoel van controle wanneer zij meer invloed hebben op de baringshoudingen tijdens de bevalling meer positieve gevoelens hebben over de geboorte tijdens de zwangerschap, minder pijn voelen tijdens de uitdrijving, en thuis bevallen. Daarbij is hun gevoel van controle significant groter wanneer zij hun invloed op de baringshouding delen met anderen, vooral de verloskundige. Vrouwen met een gemiddeld of hoger opleidingsniveau, een sterke voorkeur voorandere houdingen, en een langere uitdrijvingsduur hebben een grotere kans om niet in rugligging te bevallen.Vrouwen met andere voorkeuren dan rugligging ervaren meer gevoel van controle tijdens de uitdrijving als ze invloed hebben op hun baringshoudingen. Gezamenlijke besluitvorming lijkt een toegevoegde waarde te hebben en verloskundigen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.