Samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende disciplines vereist consensus over de beste zorg. Dit is een uitdaging bij overlap in expertise en fundamentele verschillen in visies en perspectieven. Deze Nederlandse studie evalueerde de uitkomsten en het proces van het Agreement Conform Current Operational Rules and Directives (ACCORD) instrument.

Dit is een ​​nieuw instrument voor zorgverleners om snel concrete en acceptabele aanbevelingen te bereiken voor de beste zorg, bijvoorbeeld in de geboortezorg. Eerstelijns verloskundigen en gynaecologen gebruikten tussen 2013 en 2016 in hun regionaal consortium het instrument. De zorgverleners die zelf volgens de overeengekomen aanbevelingen zorg zouden geven werden in het proces betrokken.

Een projectteam (n=4) begeleidde de vier stappen van het ACCORD instrument: 1) huidige bewijs samenvatten, vooral uit bestaande protocollen en richtlijnen, 2) bewijs in stellingen vertalen, 3) online vragenlijsten sturen naar alle zorgverleners (n=114) om de stellingen op mate van overeenstemming te rangschikken, en 4) stellingen bespreken met een team van vertegenwoordigers van de zorgverleners (n=23) om consensus te bereiken. Acceptatie van de stellingen gebeurde bij hoge consensus (>8 op schaal 1-10) en afwijzing bij lage consensus (<3). Het team besprak de stellingen bij neutrale scores (3-8) en bij een breed bereik (SD>2).

De algehele respons op de in totaal 14 online vragenlijsten is 37% bij alle zorgverleners en 85% bij het team. Na bespreking van 75% van de stellingen is het consensuspercentage 92%. Het uiteindelijke document met aanbevelingen is klaar binnen de geplande twee jaar. Er zijn significante verschillen in tevredenheid (schaal 1-10). Dit blijkt uit in hoeverre de zorgverleners “het instrument aanbevelen” (verloskundigen 5,6; SD 2,4 vs gynaecologen 7,9; SD 1,4) en “tevreden zijn met het uiteindelijke document” (verloskundigen 6,1; SD 1,9 vs gynaecologen 8,3; SD 0,9).

Bevorderende factoren voor tevredenheid zijn de informatie die vóór en tijdens het proces wordt verstrekt over de reikwijdte, het doel en de methode en de mate waarin ieders mening wordt overwogen. Negatieve beïnvloedende factoren zijn een gevoel van machtsongelijkheid en verlies van autonomie.

De onderzoekers concluderen dat het ACCORD-instrument veelbelovend is voor het ontwikkelen van zorgpaden in een beperkte periode met een redelijk tot goede acceptatie door zorgverleners.