Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2006 overgewicht en obesitas gekozen als speerpunt voor het volksgezondheidsbeleid. Het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO heeft in 2008 een richtlijn opgesteld: ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’. Deze richtlijn definieert obesitas als een chronische ziekte.

Patienten met obesitas komen zowel in de eerste alst tweede lijn in beeld. Maar binnen de daar bestaande structuren blijkt implementatie van de aanbevelingen van deze multidisciplinaire richtlijn in de praktijk zeer lastig, omdat een adequate organisatorische structuur met financiering ontbreekt.

Ook op deze polikliniek Voortplantingsgeneeskunde hadden wij met obesitas en de gevolgen hiervan te maken. Al eind jaren 90 blijkt dat obesitas de vruchtbaarheid van de vrouw vermindert en dat extreme obesitas zelfs tot infertiliteit kan leiden. Voor obese, anovulatoire vrouwen zou 10-15%gewichtsreductie de conceptiekansen aanzienlijk verbeteren en de kans op een spontane abortus verminderen. Een protocol om deze patiënten efficiënt te behandelen was echter nergens te vinden. In 2006 zijn we op onze polikliek Voortplantingsgeneeskunde een afvalbegeleidingsprogramma gestart. In dit artikel willen we de opzet, het beloop en de resultaten van 5 jaar begeleiding bespreken.

Tot slot

Een studie naar de kosteneffectiviteit van ons programma zou interessant zijn. Immers onze resultaten suggereren dat bij patiënten met een BMI≥32 een halvering van het aantal ART behandelingen bij gelijkblijvende ans op zwangerschap misschien wel mogelijk is. Ook secundaire voordelen van gewichtsreductie, zoals minder complicaties tijdens zwangerschap en kleinere gezondheidsrisico’s op de langere termijn, dienen daarbij onderzocht te worden. Het is jammer dat de huidige financieringsstructuur van de gezondheidszorg het initiëren van een programma als het onze belemmert. Hopelijk geeft de Lifestylestudie wetenschappelijke onderbouwing van het nut van gewichtsreductie bij obese patiënten met kinderwens.