In twee notities maakt het NIP bezwaar
tegen de richtlijn ‘Aanpak excessief huilen
van zuigelingen’. Het NIP doet vier aanbevelingen:
• Zie af van het advies de baby opzettelijk
alleen te laten huilen;
• Doe onafhankelijk onderzoek naar de
invloed van (langdurig) alleen laten
huilen op de hersenontwikkeling van
de baby en op de ontwikkeling van de
hechting tussen de baby en zijn ouders;
• Ondersteun gezinnen met een baby
die overmatig huilt met hulp die
afgestemd is op hun unieke situatie
• Voorkom veel ontroostbaar huilen van
baby’s door vroeggeboorte te voor –
komen, stressreductie in de zwangerschap
na te streven en behandeling
van depressie in de zwangerschap.