De academie Verloskunde amsterdam-Groningen, de Verloskunde academie Rotterdam en de academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kennis en inzichten in hun opleidingsactiviteiten. In deze rubriek brengen zij gezamenlijk elke maand een actueel
onderwerp onder de aandacht. deze keer: de groeiende aantrekkingskracht van Kennispoort Verloskunde.

Ruim zes jaar geleden is Kennispoort Verloskunde van start gegaan. Dit initiatief van de drie opleidingen voor verloskunde had als belangrijkste doel om informatie over lopend onderzoek bij elkaar te brengen en laagdrempelig, via een website, ter beschikking te stellen aan alle professionals binnen de verloskundige zorg. Op die manier willen de opleidingen ook het kennisdelen tussen de diverse instellingen bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Hoofdredacteur Paul Heere vertelt waar Kennispoort Verloskunde op dit moment staat.