Het doel van dit Schotse onderzoek was om in samenwerking met zwangere vrouwen en verloskundigen een acceptabel en bruikbaar format voor een post-geboorte zorgplan (PGZP) te ontwikkelen en te evalueren. Dit format kan vervolgens in de praktijk worden gebruikt om gesprekken te voeren die de ervaringen van vrouwen juist ook in de periode na de geboorte kunnen verbeteren.

De onderzoekers maakten gebruik van de methode van actieonderzoek en hielden tien interviews met zwangere vrouwen (AD van 34-36 weken) en twee focusgroepen met in totaal zes verloskundigen.

Uit thematische analyse van de interviews komen zeven thema’s naar voren die de opzet van het format vormen: voorbereid zijn op transities, fysieke behoeften, psychosociale behoeften, culturele, religieuze en spirituele behoeften, informatie over de organisatie van zorg, kennisoverdracht en financiële informatie en begeleiding.

Zowel zwangere vrouwen als verloskundigen erkennen de meerwaarde van het gebruik van een PGZP om te waarborgen dat in alle informatie wordt voorzien en dat zorg wordt geïndividualiseerd en georganiseerd naar de culturele, sociale en fysieke behoeften van vrouwen. Dit geldt vooral in regio’s met gefragmenteerde zorg.

Post-geboorte zorgplannen bieden vrouwen de mogelijkheid om hun behoeften in de periode na de geboorte samen met hun verloskundige te verkennen, waardoor ze zowel in de antenatale periode als in de periode na de geboorte betekenisvolle, respectvolle gesprekken met hun verloskundige kunnen voeren.

Het PGZP biedt bovendien de mogelijkheid om te kijken hoe deze behoeften zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dit kan de tevredenheid van vrouwen over de door verloskundigen verleende zorg vergroten, wat vooral relevant is in regio’s met gefragmenteerde zorg.