De nieuwe werkwijze beperkt in sterke mate de mogelijkheid om te kiezen voor remifentanil. Toediening wordt nu alleen aanbevolen bij contra-indicaties voor epidurale analgesie. Als al wordt gekozen voor remifentanil, leiden de gestelde eisen tot een hoge werkdruk op de verloskamers. De strikte voorwaarden stroken niet met onze ervaringen en data van gebruik van remifentanil tijdens de partus in ons ziekenhuis.