In 2001 is naast de opleidingen Verloskunde in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht (voorheen Heerlen) een vierde opleidingslocatie in Groningen geopend. Door deze nieuwe locatie zijn de opleidingsmogelijkheden meer verspreid over het land. De verwachting is dat de regionale spreiding van werkzame verloskundigen hierdoor is verbeterd, en regionale tekorten in gebieden buiten de Randstad zijn verminderd. De verandering van de verloskundigendichtheid naar regio (het aantal verloskundigen per 10.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd van 15 t/m 39 jaar) lijkt dit te bevestigen. Volgens de NIVEL-verloskundigenregistratie lag deze dichtheid in de provincie Friesland in de periode 1996-2000 op gemiddeld 2,3 per jaar, ruim onder de verloskundigendichtheid van 4 die toen voor heel Nederland gold. Na de start van de opleiding in Groningen, is deze dichtheid in de periode 2009-2013 voor Friesland (6,7 per jaar) toegenomen tot boven het gemiddelde van Nederland (6,3 per jaar). Deze verschuiving lijkt ook het fenomeen te ondersteunen dat uit een eerder onderzoek onder huisartsen is gebleken, namelijk dat de plaats van de opleiding van invloed is op de keuze voor het vestigingsgebied. Maar in hoeverre gaat dit ook op voor de afgestudeerden van de opleidingen Verloskunde? En hoe is het aandeel verloskundigen in het noorden en oosten van het land veranderd sinds de start van de opleiding in Groningen? Voor het antwoord op deze vragen maken we gebruik van de registratie van pas afgestudeerde verloskundigen.