De geboortezorg in Nederland ondergaat een grote verandering richting integrale geboortezorg. Studenten hebben in hun stages veel voorbeelden van samenwerking gezien en zijn de verloskundigen van de toekomst. Het is daarom relevant om visies van studenten mee te nemen in de discussie over deze verandering. Deze kwalitatieve studie is gericht op het verkennen van de visies van verloskunde studenten op de huidige organisatie van de geboortezorg en de alternatieve geboortezorgmodellen waaronder integrale geboortezorg.

Er zijn in 2014 op de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen tien individuele interviews en twee focusgroepen-bijeenkomsten gehouden met studenten in de afstudeerfase.

Uit de interviews kunnen vier hoofdthema’s onderscheiden worden: Als eerste staan studenten open voor verandering. Deze open houding wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de studenten tijdens stages verschillende geboortezorg modellen hebben ervaren en ze nog niet vastzitten aan bepaalde gewoontes.

Het tweede thema is dat studenten het gevoel hebben dat verandering onvermijdelijk is. Dat gevoel heeft verschillende oorzaken: druk van de overheid en zorgverzekeringen, dalend aantal thuisbevallingen, sociale trend naar medicalisering, negatieve publiciteit over thuisbevallingen en perinatale sterftecijfers en een wrijving tussen eerste lijn en tweede lijn.

Het derde thema is dat studenten de verandering accepteren zolang deze voldoet aan essentiële criteria. Voorbeelden hiervan zijn cliëntgerichte zorg, een goede, respectvolle samenwerking met andere professionals, behoud van fysiologie en gezamenlijke richtlijnen en dossiers.

Het vierde en laatste thema is dat studenten een bepaalde geruststelling over hun rol nodig hebben. Studenten zijn bang dat hun betrokkenheid bij bevallingen  zal afnemen en zijn geïnteresseerd in het op zich nemen van nieuwe taken en nieuwe vaardigheden, zodat ze hun eigen rol in de natale zorg kunnen blijven behouden.

De onderzoekers concluderen dat studenten ervan uitgaan dat verandering in de geboortezorg onvermijdelijk is. Studenten staan open voor verandering en tonen belangstelling om hun taken en verantwoordelijkheden uit te breiden.