Een overplaatsing tijdens de baring van de eerstelijns verloskundige zorg naar een klinische setting kan stressvol zijn voor de barende vrouw en haar zorgverlener.

In deze etnografische studie in Groot-Brittannië observeerden onderzoekers overplaatsingen van baringen die aanvingen onder begeleiding van een verloskundige in de thuis- (n=2), poliklinische – (n=5) of geboortecentrumsetting (n=4). Daarnaast hielden zij interviews met elf vrouwen twee weken postpartum en de  elf verloskundigen die bij hun bevalling betrokken waren, over hun ervaringen.

Vrouwen ervaren een overdracht als bedreiging voor hun autonomie. Vier elementen zijn hierbij voor hen van belang. Vrouwen ervaren continuïteit van zorg door de verloskundige na een overdracht, vooral op emotioneel en professioneel vlak, als positief en weggaan van de verloskundige als negatief. Vrouwen willen graag dat iedere nieuwe zorgverlener zich aan hen voorstelt. Vrouwen willen een privéruimte om in intieme sfeer aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Daarnaast willen zij zo min mogelijk gescheiden worden van hun baby en partner.

De verloskundigen die de vrouw overdragen ervaren spanningen met het klinisch team. Er heerst een gevoel van territoriaal gedrag (‘wij tegen hen’). Ze voelen zich tijdens de overdracht vaak negatief beoordeeld op hun beleid en dat hun productiviteit en efficiëntie wordt ondergewaardeerd. Angst voor een overdrachtsmoment beïnvloedt hun beleid voor een overdracht. Verloskundigen ervaren conflicterende ideologieën, bijvoorbeeld over het creëren van rust op een kamer en een-op-een zorg. Daarnaast voelen verloskundigen zich soms ook schuldig tegenover de barende vrouw, wat vaak leidt tot een negatief oordeel over zichzelf.

De onderzoekers benadrukken dat goede samenwerking tussen en integratie van de echelons de impact van een overplaatsing voor vrouwen en verloskundigen verkleint.  Zij  bevelen aan om aandacht te besteden aan de door de vrouwen benoemde elementen en om postpartum een nabespreking te houden tussen vrouwen en hun zorgverleners.