De afdeling Midwifery Science is opgezet in 2009 vanuit de Academie Verloskunde
Amsterdam Groningen (AVAG) en het ExtraMuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO+) van het VUmc. De afdeling bevindt zich op twee locaties: op het VUmc en de locatie Groningen van de AVAG. De afdeling is actief in de regionale consortia Zwangerschap en Geboorte en in het landelijk Midwifery Research Network the Netherlands (MRNN).

Het onderzoek van de afdeling Midwifery Science concentreert zich rond drie speerpunten, namelijk organisatie van zorg; klinische effectiviteit van zorginterventies en perinatale psychologie; en verloskundige zorg.